Dusk Network Opent Eigen Beurs Programma

(Artikel via Dutch IT-Channel)

Dusk Network heeft haar deuren geopend voor aanvragen voor hun Grants Program. Het programma werd aangekondigd tijdens de eerste Dusk Conference (DuskCon) op 9 april jongstleden en is de eerste beurs van dergelijke omvang in Nederland: $5.000.000 aangeboden door een privaat bedrijf dat zich richt op blockchain technologie.

Wie kan een aanvraag indienen voor Dusk Netwerk Grants Programma?

Het Dusk Grants Programma helpt (onafhankelijke) projecten, ontwikkelaars, onderzoekers, academici of community/event managers om de Dusk Network blockchain technologie toegankelijker en veelzijdiger te maken. Onderzoeksvoorstellen en ontwikkelingsplannen moeten relevant zijn voor Dusk Network, en de aanmeldingsprocedure staat open voor iedereen.
Ze zijn actief op zoek naar initiatieven die betrekking hebben tot:

  • Ecosysteem tooling en verbeterde infrastructuur: d.w.z. Integratie van zowel hardware als mobile wallets, development suites waarmee gebruikers nog eenvoudiger smart contracts kunnen creëren, etc.
  • Onderzoeksvoorstellen gericht op netwerksnelheid, bijvoorbeeld de zogenoemde layer-2 oplossingen, etc.
  • Ontwikkeling van toepassingen en use-cases van veelgevraagde functionaliteit: multi-sig contracten en applicaties voor het decentralised finance domein.

Aanmelden voor het Dusk Network Grants Program

Belangrijke waarden bij het bedrijf zijn privacy en openheid, deze komen terug in de technische functionaliteiten van het netwerk, en zijn ook verankerd in de procedure. Er is gekozen voor een transparant aanbestedingsproces. Nadat een aanvraag is beoordeeld door een team van experts, worden succesvolle aanvragen (die ook funding krijgen) namelijk publiekelijk gemaakt.

Dusk Network is de privacy blockchain voor financiële toepassingen. Dusk Network ziet een financiële industrie voor zich die innovatie omarmt en gelijke kansen biedt aan elke organisatie om kapitaal veilig te stellen, activa te verhandelen en toegang te krijgen tot een volledig spectrum van financiële diensten. Bedrijven gebruiken de Dusk Network blockchain om tokens uit te geven, te verhandelen en samen te werken via slimme contracten. Dusk Network is onlangs aandeelhouder geworden. van de Nederlandse Effectenbeurs NPEX en de fintech scaleup is gevestigd in Amsterdam.